ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Сіліщева Оксана Іванівна

Статус:

На розгляді в комісіях

Дата:

08.09.2023

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1651-1
Про врегулювання питань щодо доступу операторів, провайдерів електронних комунікацій до об`єктів будівництва, транспорту, електроенергетики на території Славутської міської територіальної громади та встановлення плати за доступ

Проєкт рішення №1651

Про врегулювання питань щодо доступу

операторів, провайдерів електронних комунікацій до

об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики

на території Славутської міської територіальної

громади та встановлення плати за доступ

З метою організації недискримінаційного доступу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, уповноважених ними осіб до елементів інфраструктури об’єктів доступу (об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики) комунальної власності, врегулювання питання доступу до зазначених об’єктів для розташування технічних засобів електронних комунікацій задля надання електронних комунікаційних послуг, забезпечення розвитку електронних комунікаційних мереж та створення належних умов для розвитку конкуренції на ринку електронних комунікаційних послуг, забезпечення ефективного використання існуючих елементів інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, енергетики комунальної форми власності, беручи до уваги пропозиції Державної регуляторної служби України, керуючись частиною сьомою статті 17, розділом VI Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» (далі — Закон №1834-VIII), статтею 25, пунктами 31, 57 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Славутська міська рада ВИРІШИЛА:

  1. Встановити плату за доступ до елементів інфраструктури об’єктів доступу (об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики) комунальної власності, розташованих на території Славутської міської територіальної громади у розмірі:
  1. за розроблення та видачу технічних умов з доступу - 50 відсотків мінімальної заробітної плати;
  2. за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики - 0,3 відсотка мінімальної заробітної плати за одну опору - елемент будь-якої інфраструктури об’єкта доступу, у тому числі опору лінії електропередачі, на місяць;
  3. за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва, за користування будинковою розподільною мережею (в місяць за будинок) - 2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків до 100 квартир; 3 відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 101 до 160 квартир; 5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 161 квартири і вище;
  4. за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту - 5 відсотків мінімальної заробітної плати за один канало-кілометр кабельної каналізації електрозв’язку на місяць;
  5. за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку - 5 відсотків мінімальної заробітної плати за один канало-кілометр кабельної каналізації електрозв’язку на місяць.

Розмір мінімальної заробітної плати визначається станом на 1 січня поточного року.

2. Уповноважити балансоутримувачів комунального майна розробляти та видавати технічні умови з доступу відповідного об’єкта доступу за зверненням замовника (оператора електронних комунікацій, постачальника електронних комунікаційних послуг або уповноваженої ним особи) в порядку, на умовах та у строк, що визначені статтею 12 з урахуванням пункту 4-2 розділу VI Закону №1834-VIII, Правил надання доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

3. Уповноважити балансоутримувачів комунального майна здійснювати перевірку проектної документації з доступу на відповідність отриманим технічним умовам та її погодження у порядку та строки, визначені законодавством.

4. Балансоутримувачам комунального майна:

4.1. укладати договори з доступу до елементів інфраструктури об’єктів доступу (об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики) комунальної власності із забезпеченням недискримінаційного підходу до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, уповноважених ними осіб відповідно до статті 16 Закону №1834-VIII;

4.2. рекомендувати дотримуватись примірної форми договору з доступу до елементів інфраструктури об’єктів доступу (об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики) комунальної власності згідно додатку до цього рішення;

4.3. визначати у договорах з доступу розмір плати за доступ до об’єктів згідно пунктом 1 цього рішення з урахуванням пунктів 3-4-1 розділу VI Закону №1834-VIII, пунктів 13-14 Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, затвердженої наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 10.12.2018 № 622.

Плата за видачу технічних умов та плата за доступ до елементів інфраструктури об’єктів доступу (об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики) комунальної власності зараховуються до місцевого бюджету;

4.4. щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним, надавати відділу комунальної власності виконавчого комітету Славутської міської ради звіт щодо укладених договорів з доступу до інфраструктури об’єктів комунальної власності та нарахованої плати за доступ до об’єктів з завіреними належним чином копіями відповідних договорів;

5. Це рішення набирає чинності з моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті Славутської міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, екології, комунального майна, приватизації та адміністративно-територіального устрою (Віктор ГАРБАРУК), постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, розвитку підприємництва, екології, будівництва, благоустрою та транспорту (Юрій ГАЛІЙ), а організацію його виконання на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Людмилу КАЛЮЖНЮК та Сергія ОСТАПЧУКА.

Міський голова                                                Василь СИДОР

ДОДАТКИ

1 №1651 Аналіз регуляторного впливу.pdf Переглянути
2 №1651 Додаток.pdf Переглянути